Za download sačekajte 5 sekundi, te nakon toga pritisnite “Preskoči reklamu”.
Download Link

Sadržaj prezentacije:
– Zahtjevanja naroda, Nastup Bana Jelačića
– Životopis
– Unutarnja Politika
– Vanjska Politika
– Hrvatski sabor
– Rat s Mađarima
– Oktroirani ustav