Upute za izradu prezentacije

NAJNOVIJE PREZENTACIJE
 • SEO Optimizacija
 • Prezentacija - AMD
 • Prezentacija - Vitezovi Srednjeg Vijeka
 • Prezentacija - Najgori posao na svijetu
 • Prezentacija - Narodne mudrosti


 • Upute za izradu prezentacije u Power Point formatu:
  Uvod u izradu prezentacije (1445)

  Smjernice za izbjegavanje učestalih pogrešaka pri izradi slajdova

  Kratki sadržaj

  -  Na početku prezentacije napravite kratki pregled sadržaja prezentacije
  -  Pratite predstavljen poredak do kraja prezentacije
  -  Samo glavne točke na pregled sadržaja

  Struktura slajdova

  – Pišite u formi natuknica, ne u čitavim rečenicama
  – Koristite 1-2 slajdova po minuti prezentacije
  – Uključi 4-5 točke po slajdu
  – Izbjegavajte “rječitost”: koristite samo ključne riječi i fraze
  – Koristite 1-2 slajdova po minuti prezentacije
  – Ne prikazujte
  previše informacija istovremeno:
  - Pomoći će publici da se koncentriraju na ono što govorite
  - Spriječiti će publiku da čita unaprijed
  - Publika će ostati fokusirana na ono o čemu govorite
  Ne koristiti animacije koje previše odvraćaju pozornost
  Ne pretjerujte s animacijom
  – Budite konzistentni s animacijom koju koristite

  Font

  – Koristite najmanje font 18
  – Koristite različite veličine fontova za glavne i sporedne natuknice
  - Npr. tekst font 24, glavna natuknica u veličini 28, a naslov u 36
  – Koristite standardne fontove kao što su Times New Roman ili Arial
  – Ako koristite premali font vaša publika neće moći čitati što ste napisali
  – IZBJEGAVAJTE VELIKA SLOVA, TEŠKO SE ČITAJU.
  Ne koristite komplicirani font

  Boje

  – Koristi boju fonta koja je kontrastna s pozadinom
  - Npr: plavi font na bijeloj pozadini
  – Koristite boju koja prati logiku strukture
  - Npr: svjetlo plavi naslov i tamnoplavi tekst
  – Koristite boju da biste nešto naglasili
  - Ali samo povremeno
  – Korištenje boje fonta koja nije u kontrastu s pozadinom je teško za čitanje
  – Korištenje boje za dekoraciju odvraća pažnju i smeta.
  – Korištenje različite boje za različite točke je nepotrebno
  – Korištenje različite boje za sporednu točku je također nepotrebno

  Pozadina

  – Koristite jednostavne pozadine
  – Koristite svijetle pozadine
  – Koristite istu pozadinu kroz cijelu prezentaciju
  Ne koristite pozadine na kojima je teško čitati tekst
  Ne mijenjajte pozadine tijekom prezentacije

  Grafovi

  – Koristite grafove, ne samo tablice i riječi
  - Podatci u grafovima su jednostavniji za shvatiti nego brojčani podaci
  - Lakše je vizualizirati trendove u formi grafa
  - Uvijek stavljajte naslove na grafove

  Loš primjer grafa

  Dobar primjer grafa

  Loš primjer grafa

  Pravopis

  – Provjerite prezentaciju tražeći:
  – pravopisne pogreške
  – ponavljanje riječi
  – gramatičke greške
  – Zamolite nekoga da vam pregleda prezentaciju!

  Zaključak

  – Naglasite zaključak
  - publika će vjerojatno zapamtiti vaše zadnje riječi
  - Istaknite:
  – samo glavne točke prezentacije
  - predložite buduća istraživanja
  – Ponekad prezentaciju možete završiti i s jednostavnim pitanjem ili slajdom za pitanja
  – koje može započeti raspravu
  – pomaže da se izbjegne oštri prekid izlaganja
  - daje “nešto za gledanje” tijekom perioda pitanja